شنبه 19 مارس 2016


العربية | Bosanski/Hrvatski/SrpskiDeutsch | English | Español | русский | Türkçe | زبان فارسی

مکان اجتماع :میدان کارلس پلاتس وین
رویداد در فیس بوک

Foto Ⓒ Guy Smallman
Foto Ⓒ Guy Smallman

هزاران نفر در تمام اروپا روز 19 مارس 2016 تحت عنوان „پناهندگان خوش آمدید“ به خیابان خواهند رفت. ما همه افراد، فعالان و سازمانهای همبستگی و ضد نژادپرستی را دعوت می کنیم که با هم و به همراه پناهندگان بر علیه „قلعه اروپا“ در این تظاهرات شرکت کنند. ما از همه پناهندگان استقبال می کنیم، چه آنها که به دلیل فرار از جنگ یا به دلیل تعقیبات و آزار سیاسی مجبور به فرار شده اند وچه کسانی که در اثرآسیبهای اقتصادی یا دلایل دیگر مجبور به فرار شده اند.

بیایید نشان دهیم که اکثریت برای یک سیاست انسانی و همزیستی مسالمت آمیز هستیم به جای سیاست نژادپرستی.

ما طرفدار سیاستی صلح آمیز هستیم. ما طرفدار افزایش بودجه برای کمکهای بشردوستانه به جای بدبختی و معیار و مرزو محدودیت برای پناهندگان هستیم. ما طرفدار اتحاد همه محرومان به جای به هم انداختن گروه های مختلف بر علیه همدیگر هستیم. همه چیز به اندازه کافی برای همه هست. ثروت بطور نادرست توزیع شده است. فقر سرنوشت نیست بلکه نتیجه سیاست توزیع اشتباه است.

مددکاران همبسته و متحد در ایستگاههای راه آهن و دراردوگاههای پناهندگان و سر مرزها، طرح ها و سازمانهای جامعه مدنی و خود پناهندگان در سال 2015 دولت را وادار به باز کردن مرزها کردند. روز 3 اکتبر 2015 بیش از 70000 هزار نفر برای یک سیاست انسانی برای پناهندگان به خیابان آمدند و بیش از 150000 نفر در کنسرت „صدای پناهندگان“ شرکت کردند. بر خلاف نگرش همبستگی مردم، دولت قوانین پناهندگی را سخت تر نموده، مرزهای اتریش و اروپا را نرده کشی می کند و آمادگی برای کمک را جرم می داند. ما نباید اجازه بدهیم که دولت ها با سیاست های غیر انسانی خود موفق بشوند.

اروپا بدون دیوار: مرزها باید باز شوند،پایان دادن به مرگ دسته جمعی و انقراض در دریای مدیترانه، نه نرده و نه نقاط خطرناک. حمایت بهتر و بیشتر برای افرادی که بطور مستقیم در اردوگاههای پناهندگی و در مرزهای مناطق جنگی زندگی می کنند.

فرهنگ استقبا ل و همبستگی بجای „محدودیت“، حق اقامت، رفتارهای انسانی و استانداردهای کیفیتی، باز کردن سریع بازار کار و هیچگونه کاهش حداقل حقوق.

پناهندگی یک حق انسانیست: مقابله با تخریب قانون و حق الحاق به خانواده (پناهندگی موقت)، مقابله با جدایی مصنوعی افرادی که مجبور به فراراز جنگ و مسائل دیگر(فقر و غیره) می باشند.

کمک به فرار جرم نیست: حذف پاراگراف 114 اف ـ پ ـ گ (قاچاق) و پاراگراف 120 اف ـ پ ـ گ (ورود غیر قانونی و اقامت غیر مجاز)

برکناری وزیر کشور که مانع هر راه حل مفیدی هستند.