تظاهرات ضد بازگشت اجبارى: بگذاريد آنها بمانند


Arabic | Deutsch | Farsi

تظاهرات: ضد بازگشت اجبارى
تحت عنوان !
„بگذارید آنان بمانند“
زمان: شنبه، ٢٦ نوامبر ساعت ١٤
مکان: Wesbahnhof,Christian-Broda-Platz

Farsi: Flyer (Farbe), Flyer (SW), A4-Flyer-Vorlage (SW), A2-Plakat (SW)

نه گفتن به دابلین – بازگشت اجباری!
ما از برگرداندن اجباری پناهجویانى كه به بهترين شكل در جامعه ادغام شده اند به کرواسی توسط دولت اتریش, خشمگین هستیم.
از یک سال پیش مردم در همه جا, متحد با پناهجویان برای ادغام شان مبارزه میکنند.
این پناهجویان کسانی هستند که زمستان سال گذشته از مسیر بالکان وارد اتریش شده اند و دولت هیچ تقلايى برای جلوگیری از ورودشان انجام نداد. حالا وزارت داخله, فریبکارانه به معاهده ى دابلین اشاره می كند که گویا بر اساس آن تمامی کشورهای اتحادیه ى اروپا در قبال کسانى كه برای اولین بار وارد خاک اروپا شده اند, مسئولیت دارند.
• ما میخواهیم دولت اتریش مسئولیت خود را در برابر کسانی که در این کشور تقاضای پناهندگی داده اند, بپذیرد. حق بازگشت (به اتریش) برای اخراج شدگان قائل شود و پرونده ى کسانی که از ترس پلیس و اخراج شان مخفی شده اند, دوباره به جریان بیفتند. دولت باید آسیب پذیری حقوق انسانی را جدی گرفته و از آن محافظت کند که شامل حق زندگی خانوادگی, کودکان, جوانان و آینده سازان نیز میگردد.
• نه گفتن به توافق بازگشت اجباری به افغانستان !
اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا دولت افغانستان را قانع کند که در قبال کمک هاى مالی، بازگشت اجباری حدود ٨٠٠٠٠ پناهجویى را که از جنگ و نا امنی فرار کرده و به اروپا پناه آورده اند بپذیرد. حوادث اخیر از جمله جنگ در قندوز و سقوط آن بدست مخالفان مسلح با ٢٤٠٠٠ آواره و کشته شدن بیش از ٨٦ نفر و زخمی شدن بیش از ٣٠٠ نفر بر اثر حمله ای تروریستی, در جریان یک تظاهرات مسالمت آمیز در کابل نمونه های بارز نا امنی و جنگ در افغانستان است.
• ما خواهان شرایط ویژه ى پناهندگی برای پناهنده گان افغانستانی و دیگر کشور های درگیر جنگ هستيم. به طور مثال حق „پيوستن به خانواده“ يا به اصطلاح „پيوند خانوادگى“.
• نه گفتن به فرمان اضطراری !
فرمان اضطراری باعث محدودیت در قوانین پناهندگی میگردد که در قوانین بین المللی مندرج است. فرمان اضطراری را میخواهند با استدلال و ربط ناموجه به „نظم عمومی“ و “ امنیت داخلی“ توجیه کنند.
• ما خواهان رعایت حقوق پناهندگی و حقوق بشر هستیم. ما میخواهیم تلاش ها و تعهدات افراد , اتحادیه ها, کلیسا ها, مدارس, ابتکارات محلی, سازمانهای غیر دولتی و باشگاههای ورزشی برای ادغام ضايع نشود. پناهندگان اینجا رسیده اند و ما آنها را پذیرفته ایم و حق داریم با آنها زندگی کنیم.