Wezwanie na 19 Marca – Międzynarodowy dzien akcji przeciwko rasizmowi i faszyzmowi


العربية Catala Dansk Deutsch | Dutch | ελληνικά | English |  Español | Français | Polski

Poland_#M19 Say no to racism

W całej Europie jesteśmy świadkami nieustających ataków na uchodźców, muzułmanów, Żydów i pracowników-imigrantów.

Tysiące ludzi utonęło w drodze do Europy. Tysiące innych utknęło w obozach, żyjąc w brudzie i nieludzkich warunkach, bez dachu nad głową z prawdziwego zdarzenia. Rasistowska reakcja przeciwko uchodźcom prowadzi do nasilenia rasistowskich, islamofobicznych i antysemickich ataków oraz wzrostu grup skrajnie prawicowych.

Polityka cięć budżetowych w Europie przyniosła spadek stopy życiowej dla „99%“.  Uchodźcy, muzułmanie i pracownicy-imigranci niesłusznie są za to obwiniani.

W latach 30-tych ubiegłego wieku to Żydzi byli kozłami ofiarnymi, obwinianymi za trudną sytuację ekonomiczną w czasie Wielkiej Depresji. Już to przerabialiśmy i wiemy dokąd może to prowadzić.

Występujemy przeciwko wszelkim formom opresji: rasizmowi, seksizmowi, islamofobii, antysemityzmowi, homofobii i faszyzmowi.

Wzywamy wszystkich postępowych ludzi w Europie, którzy wierzą, że każda istota ludzka winna być traktowana na równi – z szacunkiem i godnością, by uczcili Dzień Antyrasizmu ONZ marszami solidarności.

Mówimy: uchodźcy są mile widziani! Przeciwstawmy się rasizmowi, islamofobii, antysemityzmowi i faszyzmowi.

Wezwanie zostało przyjęte na konferencji UniteAgainstFascism 6 lutego 2016 r. w Londynie. Wcześniej podpisany przez :