!افغانستان امن نیست! بگذارید بمانیم


Deutsch | Englisch | فارسی |  پښتو | العربية

Saturday, 20 May | 14.00 Uhr
U1/U2/U4 Karlsplatz, Resselpark
March to Bundeskanzleramt (Federal Chancellery)
Event on Facebook

ما، پناهنده ها، جامعه ی مدنی و سازمان های سیاسی را، روز شنبه ۲۰ ماه می برای تظاهرات علیه اخراج پناهنده ها فرا می خوانیم. دولت اتریش باید فورا از عهدنامه میان افغانستان و اتحادیه ی اروپا برائت بجوید و برای لغو این پیمان در حوزه ی اتحادیه اروپا وارد عمل شود! تمام انسان ها، صرف نظر از اینکه چه ملیتی دارند، حق دارند در امنیت زندگی کنند

اتحادیه ی اروپا با دولت فاسد افغانستان یک معامله ی مرگبار انجام داده است. بر طبق این معامله افغانستان در قبال پذیرش ۸۰۰۰۰ پناهجوی اخراج شده، ۱،۲ میلیارد یورو کمک مالی دریافت خواهد کرد. ممکن است از اتریش، تا ۱۳۰۰۰ پناهنده اخراج و به افغانستان بازگردانده شوند. ما می خواهیم با تظاهرات و مقاومت مان جلوی این کار را بگیریم، زیرا بازگشت اجباری به کشوری که در اثر جنگ از هم پاشیده، مرگبار است

از آغاز تهاجم آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، بیش از ۳۱۴۰۰ نفر از غیر نظامیان کشته شده اند. رئیس جمهور آمریکا ترامپ، با پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته ای دنیا در خاک افغانستان موجب شدت گرفتن جنگ شده است. وزارت امور خارجه ی اتریش به شهروندان اتریش در مورد سفر به افغانستان به علت حمله های موشکی، مین و حمله های تروریستی هشدار جدی داده است. وزیر امور خارجه سباستین کورتس و وزیر سوبوتکا کاملا میان ارزش حفاظت از جان انسان ها تفاوت قائل می شوند

تمام اخراج ها از اتریش را پایان دهید! دولت اتریش باید مسئولانه در قبال تمام درخواست های پناهندگی در این کشور پاسخگو باشد و برای پناهنده ها و خانواده های آنان اجازه ی ماندن در اتریش برای همیشه را تضمین کند

ما روز شنبه به تاریخ ۲۰ ماه می، ساعت ۱۴ از Karlsplatz به سوی Bundeskanzleramt (وزارتخانه) برای یک سیاست انسانی و بشر دوستانه در قبال پناهنده ها تظاهرات می کنیم