حفاظت از زندگی انسان ها! تظاهرات علیه دیپورتیشن و سیاست های پناهدگی سیاه-ابی


DeutschEnglish |   فارسی | پښتو |  العربية

Flyer Farsi als PDF

اعتراض در روز جهانی پناهندگان! یک چتر را به عنوان یک نماد حفاظت از مهاجرین همراه خود بیاورید☂☂ ☂☂

چهارشنبه، 20 ژوئن 6:00/ 2018 بعد از ظهر

ایستگاه مرکزی وین Wien Hauptbahnhof

اعتراض در روز جهانی پناهندگان! یک چتر را به عنوان نماد حفاظت از مهاجرین همراه خود بیاورید

با شعار „حفاظت از اروپا“ اتریش ریاست شورای اروپا را بر عهده میگرد. ÖVP و FPÖ به دنبال بازسازی پادشاهی المان نازی است با قبول مرگ مهاجرین هنگام مهاجرت. ما (پلت فرم برای یک سیاست انساندوستانه پناهندگی) خواهان یک اروپا هستیم که از زندگی انسان ها حفاظت میکند.

هر روز دوستان ما جواب های پناهندگی منفی دریافت می کنند. دلایل پناهندگی نادیده گرفته می شود و حقوق بشر به طور سیستماتیک نقض می شود. برای کسانی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، این بدان معنی است که آنها باید در اتریش نیز یک زندگی پراز ترس را سپری کنند. کسانی که به دنبال حفاظت هستند به مناطق بحرانی و جنگی دیپورت می شوند، جایی که زندگی آنها در معرض خطر  قرار دارد .گزارش های پناهجویان اخراج شده که کشته شده اند در حال افزایش است.

„زمان ان است“ – برای حکومت به معنای ان است که در آینده هیچ درخواست پناهندگی در خاک اتحادیه اروپا ایجاد نخواهد شد.  ما می گوییم که „زمان ان است“ که برای حق پناهندگی ارزش قائل شویم وبه تبعید اجباری به مناطق جنگی پایان دهیم.

پلتفرم برای یک سیاست انساندوستانه پناهندگی – یک ائتلاف از همبسگی مردمی، جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های سیاسی – شما را در روز جهانی پناهجویان 20 ژوئن دعوت می کند تا ما را در خیابان ها همراهی کنید.